velikost textu

Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost
Název v angličtině:
Combinatorial sequences and divisibility
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jindřich Michalik
Vedoucí:
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Id práce:
209666
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (MDUSSS)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kombinatorika, posloupnost, dělitelnost, faktoriál, kombinační číslo, Fibonacciho čísla, Catalanova čísla, Lucasova věta, Legendreův vzorec, Kummerova věta
Klíčová slova v angličtině:
combinatorics, sequence, divisibility, factorial, binomial coeffcient, Fibonacci numbers, Catalan numbers, Lucas' theorem, Legendre's formula, Kummer's theorem
Abstract v angličtině:
This work contains an overview of the results concerning number-theoretic pro- perties of some significant combinatorial sequences such as factorials, binomial coef- ficients, Fibonacci and Catalan numbers. These properties include parity, primality, prime power divisibility, coprimality etc. A substantial part of the text should be accessible to gifted high school students, the results are illustrated with examples. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jindřich Michalik 654 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jindřich Michalik 657 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jindřich Michalik 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jindřich Michalik 12 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 22 kB