velikost textu

Komentovaný překlad vybraného úseku článku Deliverance From 27,000 Feet, The New York Times, 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraného úseku článku Deliverance From 27,000 Feet, The New York Times, 2017
Název v angličtině:
Annotated Czech Translation of Selected Parts of Deliverance From 27,000 Feet, The New York Times, 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kasík
Vedoucí:
Mgr. David Mraček
Oponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Id práce:
209663
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Švédská studia (AK SW)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|metoda překladu|překladatelský problém|překladatelský posun|Mount Everest|horolezectví
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation method|translation problem|translation shift|Mount Everest|mountaineering
Abstrakt:
Abstrakt Práce se skládá z překladu části článku Deliverance From 27,000 Feet, jehož autorem je John Branch. Součástí práce je také komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu originálu, stanovení překladatelské metody a typologii překladatelských problémů s řešeními, která jsou doplněna příklady. V poslední části se blíže věnuji použitým posunům.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kasík 721 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Kasík 249 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kasík 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kasík 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Mraček 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Ešnerová 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. David Mraček 152 kB