velikost textu

Klavírní tvorba Roberta Schumanna se zaměřením na instruktivní skladby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní tvorba Roberta Schumanna se zaměřením na instruktivní skladby
Název v angličtině:
The Piano Works of Robert Schumann with a view to Instruction in Composition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Simona Znamenáčková
Vedoucí:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Oponenti:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Id práce:
20965
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Při volbě tématu pro svou diplomovou práci jsem vycházela z pohledu klaviristky. Mým cílem bylo zvolit si téma, které mi bude blízké, které budu s nadšením rozebírat a které mi zároveň poskytne hlubší poznání. Již od začátku jsem věděla, že se chci zabývat klavírní tvorbou některé významné skladatelské osobnosti. Musela jsem si ujasnit, čemu se budu v diplomové práci chtít věnovat konkrétně, protože výběr autorů je opravdu široký. Na konečném rozhodnutí se podepsaly tři aspekty. Měl by to být skladatel, kterého mám v oblibě, jehož hudba mi je něčím blízká. Autor, jehož skladby se během studií objevovaly v mém repertoáru. Z hlediska pedagogického - skladatel, který svou tvorbu zaměřil i na děti. Jelikož druhým rokem vyučuji hru na klavír, přikládala jsem tomuto hledisku největší důraz. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Bei der Wahl des Themas für meine Diplomarbeit bin ich von der Sicht der Klavierspielerin ausgegangen. Mein Ziel war, ein Thema auszuwählen, das mir wirklich nahe liegt. Schon von Anfang an habe ich gewusst, dass ich mich mit dem musikalischen Schaffen einer berühmten Persönlichkeit beschäftigen will. Ich musste mir erst klar werden, wem ich mich im Rahmen dieser Diplomarbeit widmen soll, den die Auswahl der Komponist ist wirklich gross. Die endgültige Gutscheidung ist von drei Aspekten geprägt. Es sollte ein Komponist, der ich liebe, deren Schaffen mir nahe ist, ein Komponist, dessen Kompositionen während des Studiums in meinem Repertoire waren. Aus der pedagogischen Sicht - ein Komponist, dessen Werk sich auch an Kinder richtet. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Znamenáčková 24.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Znamenáčková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Znamenáčková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 67 kB