velikost textu

Ekoteologie a ekologická praxe v Církvi československé husitské

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekoteologie a ekologická praxe v Církvi československé husitské
Název v angličtině:
Ecotheology and ecological practice in the Czechoslovak Hussite Church
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Bezděk
Vedoucí:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Oponent:
ThDr. Dalibor Vik, Ph.D.
Id práce:
209619
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekoteologie; ekologie; Církev československá husitská; péče o stvoření
Klíčová slova v angličtině:
Ecotheology; Ecology; Czechoslovak Hussite Church; Care for Creation
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zabýval ekoteologií a ekologickou praxí v Církvi československé husitské. Snažil jsem se postihnout jak teoretickou, tak praktickou rovinu péče o stvoření. Nejprve jsem se zabýval terminologií, která však není v českém jazyce příliš ukotvena ukotvena a termíny jako ekologie, ekoteologie, péče o stvoření ekologická teologie se dají do značné chápat a používat zástupně. Další část práce byla věnována ekologické teorii a praxi v církevnímu periodiku Český zápas, konkrétně ročníkům 1999 – 2018. Překvapivě tento časopis skýtal mnoho použitelného materiálu. Další část se zaměřovala přehled ekologické praxe v náboženských obcích CČSH. V současné době máme několik „zelených“ náboženských obcí, ale situace se může zlepšovat. Nakonec jsem se rozhodl navrhnout vytvoření nového tělesa v rámci naší církve, které by se zabývalo ekologickými otázkami a mohlo pomáhat náboženským obcím k dosažení ekologické certifikace.
Abstract v angličtině:
In my Thesis called Ecotheology and Ecological Practice in the Czechoslovak Hussite Church I tried to deal with both theoretical and practical issues regarding care for creation. First I mentioned terminology which is in Czech language, not really well grounded and terms such as ecology, care for creation, ecological theology and ecotheology can be basicly understood as interchangable. Next part was dedicated to overwiew of ecological theory and pracitice published in our church magazine called Český zápas during period 1999-2018. Surprisingly it is full of interresting material. Next part was about ecological practices of our parishes and about projects dealing with ecocertification. So far there is quite few parishes that are „green“ but the situation has potential to improve. Eventually I decided to promote a new body that will deal with „green“ issues in our church and might be helpful to many parishes when reaching eco certificate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Bezděk 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Bezděk 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Bezděk 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 632 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Dalibor Vik, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 152 kB