velikost textu

Ilustrovaný průvodce pro děti (žánr cestopisu v ilustrované knize)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ilustrovaný průvodce pro děti (žánr cestopisu v ilustrované knize)
Název v angličtině:
Picturebook guide for children (the Travelogue Genre in Illustrated Books)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Jelenová
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Id práce:
209612
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obrazová kniha, ilustrace, výtvarná výchova, obrazový průvodce, vizuální gramotnost
Klíčová slova v angličtině:
picturebook, illustration, arts education, picturebook guide, visual literacy
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá obrazovými průvodci jako esteticko-naučnou literaturou, která čtenáře seznamuje s odlišnými kulturami a zvyky, poskytuje zážitek ve formě zábavného výletu do neznáma a snad i poznání ze zážitku plynoucí. Akcentovány jsou vztahy mezi slovem a obrazem v průvodcích a jejich edukační funkce. Práce se zabývá velikánem obrazových průvodců Miroslavem Šaškem a českými ilustrátory, kteří se snaží dokonat jeho rozmanité, multikulturní dílo. klíčová slova: obrazová kniha, ilustrace, výtvarná výchova, obrazový průvodce, vizuální gramotnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This paper attempts to define picturebook guide genre as an aesthetic, as well as educational medium which presents its readers with various different cultures and customs. Moreover, these books aim to entertain its readers but at the same time, implicitly educate them on topics of different cultures, humanity or even morality, presented in a light-hearted, yet by no means, ridiculous manner. Miroslav Šašek, the father of the genre, is thoroughly discussed and compared with his contemporary, Vladimír Fuka. Lastly, Šašek‘s successors who arguably aim to finish his multiculturally vivid work are presented. Keywords: picturebook, illustration, arts education, picturebook guide, visual literacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Jelenová 6.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Jelenová 28.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Jelenová 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Jelenová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Ivan Špirk 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Ivan Špirk 154 kB
Stáhnout Errata Kateřina Jelenová 92.21 MB