velikost textu

Vliv psychedelik na spánek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv psychedelik na spánek
Název v angličtině:
The effect of psychedelics on sleep
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Šachová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Spišská
Konzultant:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
209539
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psychedelika, spánek, vědomí, bdění, snění
Klíčová slova v angličtině:
psychedelics, sleep, consciousness, wakefulness, dreaming
Abstrakt:
ABSTRAKT V současné době získávají psychedelika pozornost díky jejich potenciálu v léčbě depresí, dalších úzkostných poruch a závislostí. Jsou nenávyková, netoxická a jejich užitím jsou v řádu desítek minut až hodin spuštěny neuroplastické procesy, které jsou zásadní pro léčebné účely a pozitivně korelují s nástupem antidepresivního účinku. Neuroplastické změny jsou zároveň základním pojítkem mezi psychedelickým stavem a spánkem. Ve spánku dochází k neuroplastickým procesům ve fázi hlubokého spánku (SWS), jehož trvání se u pacientů s psychickými poruchami zkracuje. Za ukazatel neuroplasticity je mj. považována pomalovlnná spánková aktivita (SWA), k jejímuž zvýšení dochází nejen v hlubokém spánku, ale také po užití psychedelik, nebo po dlouhodobějším užívání antidepresiv. Práce se kromě klasickým psychedelikům věnuje také ketaminu (disociativní halucinogen), který je v tématu týkající se neuroplasticity a spánku aktuální.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Recently, psychedelic drugs gain attention thanks to their potential to cure depressive disorders, anxious states or addiction. They are not causing addiction, they are not toxic and they trigger neuroplastic changes in tens of minutes or hours, which are essential for therapeutic purposes and positively correlates with an onset of antidepressant effect. Neuroplastic changes are simultaneously the connecting link between psychedelic state and sleep. In sleep the higher rate of neuroplasticity is markable during slow-wave sleep (SWS), which duration is getting shorter in patients with mental illness. The marker o neuroplasticity is slow-wave activity (SWA), which is getting higher not only in SWS, but also after intoxication with psychedelics or after long-time using of antidepressants. So the effect of psychedelics on sleep can be described as positive and inciting its therapeutical potential. The thesis is focused on ketamine which is the most recent one as for the topic of neuroplasticity and sleep.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Šachová 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Šachová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Šachová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Spišská 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB