velikost textu

Havlův pojem post-totalita v perspektivě analýz totalitarismu u Hannah Arendtové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Havlův pojem post-totalita v perspektivě analýz totalitarismu u Hannah Arendtové
Název v angličtině:
Havel's term “post-totalitarian system” in the perspective of analyzes of the totalitarianism by Hannah Arendt
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Lilli Tvrzová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Id práce:
209516
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
V. Havel; H. Arendt; totalitarismus; diktatura; ideologie
Klíčová slova v angličtině:
V. Havel; H. Arendt; totalitarianism; dictatorship; ideology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Lilli Tvrzová 912 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 152 kB