velikost textu

Diskurz hybridních hrozeb v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskurz hybridních hrozeb v ČR
Název v angličtině:
The discourse of hybrid threats in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Stanislav Vítek
Vedoucí:
Mgr. Bc. Jakub Tesař
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
209500
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Od počátku ukrajinské krize došlo během dvou let mezi roky 2014 a 2016 v českém politickém diskurzu k etablování tématu hybridních hrozeb, které postupně transformovalo vnímání české národní bezpečnosti. Tato práce si klade za cíl popsat konstrukci politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice. V souladu s konstruktivistickým teoretickým rámcem pomocí diskurzivní analýzy ukazuje, že vnímané hodnoty a ideje aktérů mezinárodních vztahů jsou ve vzájemné interakci považovány za ohrožené, a proto jednotliví aktéři podnikají diskurzivní akce na jejich obranu. Práce postupně popisuje způsob, jakým Rusko vnímá mezinárodní situaci po skončení Studené války a jak na ni reaguje jako na ohrožení svojí velmocenské pozice. Práce se dále zaměřuje na ukrajinskou krizi jako následek ruského politického diskurzu ohrožení velmocenského statusu, empiricky popisuje fenomén hybridní války a představuje ruský diskurz hybridních hrozeb, který je zcela opačný než ten západní. Následuje samotná analýza politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice a popis způsobů, jakým do něj jednotliví aktéři vstupovali a jak byl konstruován. Práce popisuje centrální narativ tohoto diskurzu, identifikuje nejdůležitější diskurzivní akce a rozděluje politické aktéry podle příslušnosti k hlavní či alternativní linii tohoto diskurzu.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of hybrid threats has established itself in Czech political discourse since the beginning of Crimean crisis and it has gradually transformed the notion of Czech security policy between 2014 and 2016. The goal of this thesis is to describe the process of construction of the Czech political hybrid threat discourse. The thesis will use constructivist framework and political discourse analysis to demonstrate, that the actors of international relations in mutual interaction consider their values, ideas and identities endangered, which leads to defensive discursive actions. The thesis will present Russian perception of the international order after the end of the Cold War and the way Russian state reacts to the perception of threat to its superpower status. Then it will focus on the Ukrainian crisis, which will be presented as a consequence of Russian political discourse on international policy. Later the empiric part focusing on hybrid war and presentation of Russian discourse of hybrid war will follow and I will demonstrate, that the central narrative of the Russian discourse of hybrid war is the very opposite of the Western discourse of hybrid war. In the end, political discourse analysis of the Czech hybrid threat discourse will be performed. In the analysis I will focus on key actors of the political discourse and the discursive actions the actors took to shape the discourse of hybrid threats. This work will describe central narrative of the discourse, identify the key acts and sort the actors based on their belonging to the identified lines of the discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Vítek 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Vítek 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Vítek 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Jakub Tesař 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 676 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB