velikost textu

Tréninkový koncept MMA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tréninkový koncept MMA
Název v angličtině:
Training concept MMA
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Houra
Vedoucí:
Mgr. Adam Zdobinský
Oponent:
Mgr. Jaroslav Stich
Konzultant:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Id práce:
209458
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
MMA, tréninkový koncept, grappling, wrestling, striking
Klíčová slova v angličtině:
MMA, training concept, grappling, wrestling, striking
Abstrakt:
Abstrakt Název bakalářské práce: Tréninkový koncept MMA Cíl práce: Sestavení tréninkového konceptu pro začátečníky v MMA. Metoda: Pro sestavení konceptu byla použita metoda osobního dotazování, kde byly použity informace z osobních konzultací s trenéry v České Republice. Na základě vlastní interakce poté byly požity osobní zkušenosti, doplněné o studium zahraniční i české odborné literatury, zabývající se především problematikou tréninkové koncepce. Výsledky: Byl vyhotoven tréninkový koncept pro začátečníky v MMA, ve kterém je zohledněna komplexnost sportu a nácvik jednotlivých oblastí boje. Dále se zde klade důraz na prevenci zranění a na zisk správných pohybových návyků a zlepšování jednotlivých pohybových schopností. Klíčová slova: MMA, tréninkový koncept, grappling, wrestling, striking
Abstract v angličtině:
Abstrakt Title of the bachelor thesis: Training concept for MMA The aim: To create a training concept for MMA beginners. Method: Personal experience has been used to create the concept, which has been gained through personal interaction in many different gyms. The experiences were complemented by the study of foreign and Czech literature, dealing mainly with the training concept. Result: A training concept was designed for beginners in MMA, which takes into account the complexity of the sport and the training of individual areas of combat sports. Furthermore, emphasis is placed on prevention of injuries and on developing proper movement habits and improving individual movement skills. Key word: MMA, training concept, grappling, wrestling, striking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Houra 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Jakub Houra 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Houra 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Houra 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adam Zdobinský 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Stich 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB