velikost textu

Chromatinová imunoprecipitace vybraných transkripčních faktorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chromatinová imunoprecipitace vybraných transkripčních faktorů
Název v angličtině:
Chromatin immunoprecipitation of selected transcription factors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Smetanová
Vedoucí:
Mgr. Karel Vališ, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Id práce:
209411
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Genová regulace, transkripční faktory, chromatinová imunoprecipitace, bioinformatika
Klíčová slova v angličtině:
Gene regulation, transcription factors, chromatin immunoprecipitation, bioinformatics
Abstrakt:
Abstrakt Rodina transkripčních faktorů TEAD ovlivňuje expresi genů, které regulují buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Aktivita proteinu TEAD1 je řízena prostřednictvím signální dráhy Hippo. Obecný mechanismus suprese nádorových buněk skrze signální dráhu Hippo zůstává nejasný. Geny MYC a GLUT1, které kódují dva klíčové regulátory glykolýzy, byly recentně popsány v lidských leukemických buňkách jako potenciální cíle signální dráhy Hippo. V této diplomové práci jsem se pomocí ChIP analýzy v lidských leukemických buňkách snažila experimentálně potvrdit předpokládanou vazbu transkripčního faktoru TEAD1 k regulačním sekvencím genů MYC a GLUT1. I přes veškerou snahu se mi nepovedlo provést chromatinovou imunoprecipitaci transkripčního faktoru TEAD1. V rámci diplomové práce jsem navrhla několik možných důvodů, které mohly vést k získaným negativním výsledkům. Klíčová slova: transkripční regulace, TEAD transkripční faktory, chromatinová imunoprecipitace, leukemie
Abstract v angličtině:
Abstract The TEAD family of transcription factors regulates expression of genes affecting cell proliferation, differentiation and apoptosis. The activity of a particular transcription factor called TEAD1 is regulated by the Hippo signalling pathway. The Hippo pathway has been implicated to play a role in cancer suppression, however its precise mechanism remains unclear. MYC and GLUT1, genes which are coding two key regulators of glycolysis, were recently described as potential targets of the Hippo signalling pathway in human leukemia cells. In this diploma thesis, I tried to confirm the proposed interaction of the transcription factor TEAD1 with regulatory sequences of MYC and GLUT1 genes using chromatin immunoprecipitation (ChIP) analysis in human leukemic cells. However, I failed to successfully isolate TEAD1 complexes using ChIP. So, I discuss in my diploma thesis also possible reasons for this outcome, including biological and methodological issues. (In Czech) Key words: Transcriptional regulation, TEAD transcription factors, chromatin immunoprecipitation, leukemia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Smetanová 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Smetanová 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Smetanová 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Vališ, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB