velikost textu

Komparace postavení učitelského povolání u nás a v Německu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace postavení učitelského povolání u nás a v Německu
Název v angličtině:
Comparison of the standing of teacher profession in the Czech Republic and Germany
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Popelářová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
209392
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B NJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, status, srovnání, Česko, Německo
Klíčová slova v angličtině:
teacher, status, comparison, Czechia, Germany
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Popelářová 7.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Samek, M.A. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB