velikost textu

Postoje středoškoláků ke spolužákům cizincům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje středoškoláků ke spolužákům cizincům
Název v angličtině:
The Highschoolers´s Attitudes to Foreign Schoolmates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Fraňková
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Terry
Id práce:
209376
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cizinec, dospívání, kvalitativní výzkum migrace, postoje, vrstevnická skupina
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, attitudes, foreigner, qualitative research, peer group
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Fraňková 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Fraňková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Terry 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 152 kB