velikost textu

Vliv tlakového přetížení na vyvíjející se myokard.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv tlakového přetížení na vyvíjející se myokard.
Název v angličtině:
The effect of pressure overload on developing heart.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Zábrodská
Vedoucí:
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Hrdlička
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
209374
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Neonatální myokard, Fibróza, Remodelace srdce, Hypertrofie myokardu, Gap junction, Arytmie
Klíčová slova v angličtině:
Neonatal myocardium, Fibrosis,Heart remodeling, Hypertrophic myocardium, Gap junction, Arrhythmias
Abstrakt:
Abstrakt Časné postnatální období hraje významnou roli ve vývoji srdce a kardiovaskulárního systému. Výrazný vzestup hemodynamické zátěže po narození vede k růstu a diferenciaci srdeční tkáně. Díky tomu myokard v neonatálním období vykazuje specifickou odpověď na patologické stimuly. V dospělém organismu dochází v důsledku tlakového přetížení k vývoji srdeční hypertrofie. V krátkém úseku po narození si však myokard ponechává proliferační schopnost z prenatálního vývoje, která může být dále navýšena v reakci na vyšší tlakovou zátěž. Cílem práce bude shrnout poznatky o vlivu tlakového přetížení na vyvíjející se myokard a zaměřit se na následný rozvoj specifických změn na úrovni srdce a kardiovaskulárního systému. Klíčová slova: Neonatální myokard, Fibróza, Remodelace srdce, Hypertrofie myokardu, Gap junction
Abstract v angličtině:
Abstract The early postnatal period plays important role in heart and cardiovascular system development. The substantial increase of hemodynamic load after birth results in rapid growth and differentiation of cardiac tissue. Therefore, neonatal myocardium is characterized by specific reaction to the pathological stimuli. In adult heart, the pressure overload results to cardiac hypertrophy development. However, for the short period after the birth, the cardiac tissue possesses higher proliferative activity which could be further increased as reaction to the pressure overload. The project aims to outline current knowledge about the effect of pressure overload on developing myocardium and focused to the specific changes of heart and cardiovascular system. Key words: Neonatal myocardium, Fibrosis, Heart remodeling, Hypertrophic myocardium, Gap junction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Zábrodská 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Zábrodská 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Zábrodská 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Hrdlička 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB