velikost textu

Korpuslinguistische Untersuchung ausgewählter Zweifelsfälle im Deutschen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korpuslinguistische Untersuchung ausgewählter Zweifelsfälle im Deutschen
Název v češtině:
Korpusově lingvistická analýza vybraných problémů němčiny
Název v angličtině:
A corpus linguistic analysis of selected German borderline cases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dijana Stehlik
Vedoucí:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Šemelík
Id práce:
209356
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Zweifelsfälle|Korpusanalyse|Konkurrenz|Deutsch
Klíčová slova v angličtině:
borderline cases|corpus analysis|different usage|German
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá spornými jazykovými případy. Předmětem analýzy jsou modální slova, která mají částečně podobný tvar. Celkem se provádí tři analýzy. Zkoumané slovní páry jsou: zweifellos – zweifelsohne, sicher – sicherlich a anscheinend – scheinbar. Cílem práce je zjistit, zda této páry lze považovat za tzv. Zweifelsfälle (sporné případy), pokud ano, v čem se liší, a jak se typicky užívají. Páry jsou zkoumány pomocí slovníků, Německého referenčního korpusu DeReKo a kookurenční databanky CCDB.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with borderline cases. The subject of analysis are modal words with partially identical form. In total, three analyses are carried out. The examined pairs are: zweifellos – zweifelsohne, sicher – sicherlich and anscheinend – scheinbar. The aim of the thesis is to determine whether the pairs are to be considered as so-called Zweifelsfälle (borderline cases), if so, what is their difference, as well as to determine their typical usage. The pairs are analysed by means of dictionaries, German reference corpus DeReKo and the cooccurrence databank CCDB.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dijana Stehlik 932 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dijana Stehlik 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dijana Stehlik 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Šemelík 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 152 kB