velikost textu

Distribuce abundance a biomasy společenstev mravenců na ekologických gradientech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Distribuce abundance a biomasy společenstev mravenců na ekologických gradientech
Název v angličtině:
Biomass and density distribution of ants communities along ecological gradients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Hovorková
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Id práce:
209328
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mravenci, abundance, biomasa, teplota, Bergmannovo pravidlo, zeměpisná šířka, nadmořská výška, fragmentace habitatů, požár, pastva
Klíčová slova v angličtině:
ants, abundance, biomass, temperature, Bergmann's rule, latitude, altitude, habitat fragmentation, fire, grazing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Hovorková 895 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Holec, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB