text size

Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let
Titile (in english):
Faults in the swim pattern technique character in children of age category 4 to 6 years
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Zuzana Jelínková
Supervisor:
PaedDr. Irena Svobodová
Opponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Thesis Id:
209320
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Physical Education and Sport Oriented at Education — Social Sciences Oriented at Education (B TVS-ZS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Plavecký způsob znak, plavání,hodnotící škála, výuka, děti, věková kategorie
Keywords:
Swimming style character, swimming, evaluation scale, teaching, children, age category
Abstract (in czech):
Abstrakt: Cílem práce je posouzení úrovně techniky plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let. Na základě pozorování a hodnotící škály definovat nejčastěji se vyskytující chyby u plaveckého způsobu znak na souboru dětí plaveckého oddílu. Na základě těchto zjištění stanovit tréninkový plán zaměřený na odstranění těchto chyb. Následné vyhodnocení pokroků dětí uvedené věkové kategorie (4-6).
Abstract:
Abstract: The aim of the thesis is to assess the level of technique of the swimming method charakter in children of the age category 4 to 6 years. Based on the observations and evaluation scale, define the most commonly occurring errors in the swim method character and on the children of the swim partition. Based on these findings, establish a training plan aimed at eliminating these errors. Subsequet evaluation of the progress of children in the age category (4- 6).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Jelínková 2.96 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Zuzana Jelínková 2.02 MB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Jelínková 117 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Jelínková 115 kB
Download Supervisor's review PaedDr. Irena Svobodová 123 kB
Download Opponent's review PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 534 kB
Download Defence's report PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB