velikost textu

Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let
Název v angličtině:
Faults in the swim pattern technique character in children of age category 4 to 6 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Jelínková
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
209320
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B TVS-ZS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plavecký způsob znak, plavání,hodnotící škála, výuka, děti, věková kategorie
Klíčová slova v angličtině:
Swimming style character, swimming, evaluation scale, teaching, children, age category
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je posouzení úrovně techniky plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let. Na základě pozorování a hodnotící škály definovat nejčastěji se vyskytující chyby u plaveckého způsobu znak na souboru dětí plaveckého oddílu. Na základě těchto zjištění stanovit tréninkový plán zaměřený na odstranění těchto chyb. Následné vyhodnocení pokroků dětí uvedené věkové kategorie (4-6).
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the thesis is to assess the level of technique of the swimming method charakter in children of the age category 4 to 6 years. Based on the observations and evaluation scale, define the most commonly occurring errors in the swim method character and on the children of the swim partition. Based on these findings, establish a training plan aimed at eliminating these errors. Subsequet evaluation of the progress of children in the age category (4- 6).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Jelínková 2.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Jelínková 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Jelínková 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Jelínková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB