velikost textu

Úloha odpřahujících proteinů (UCP) v kardioprotekci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha odpřahujících proteinů (UCP) v kardioprotekci
Název v angličtině:
The role of uncoupling proteins (UCP) in cardioprotection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Furmánková
Vedoucí:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Adamcová
Konzultant:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
209280
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
UCP, mitochondrie, kardioprotekce
Klíčová slova v angličtině:
UCP, mitochondria, cardioprotection
Abstrakt:
Abstrakt Kardiovaskulární onemocnění (cardiovascular disease, CVD) je celosvětově na první příčce, jako příčina úmrtí. Ročně na CVD umře necelých 18 milionů lidí a prevalence nadále vzrůstá jak u mužů, tak žen. V současné době je zřejmé, že udržení mitochondriálního membránového potenciálu může hrát významnou úlohu v patofyziologii srdce a podílí se na kardioprotektivních mechanismech. Mitochondriální membránový potenciál lze ovlivňovat různými způsoby, jeden z nich je stimulace odpřahujících nebo-li ,,uncoupling” proteinů. Shrnutí dosavadních poznatků v této práci poukázalo na to, že odpřahující proteiny mají vliv na redukci kyslíkatých radikálů, inhibici apoptózy, ovlivňují tvorbu ATP a aterosklerotických plátů a chrání srdce před toxicitou lipidů. K regulaci jejich genové exprese dochází několika způsoby a ovlivnění těchto cest může být jeden z dalších způsobů, jak docílit kardioprotekce. Klíčová slova: odpřahující proteiny, mitochondrie, kardioprotekce, tyroidní hormony, mastné kyseliny, tuková tkáň, reaktivní formy kyslíku, FGF21
Abstract v angličtině:
Abstract Cardiovascular disease (CVD) is the world's leading cause of death. Almost 18 million people die of CVD each year, and the prevalence continues to rise for both men and women. It is now clear that the maintenance of mitochondrial membrane potential can play an important role in the pathophysiology of the heart and it is involved in cardioprotective mechanisms. Mitochondrial membrane potential can be affected in a various of ways, one of them is the stimulation of uncoupling proteins. An elaboration of previous findings in this work has shown that uncoupling proteins have the effect of reducing oxygen radicals, inhibiting apoptosis, affect the production of ATP and atherosclerotic plaques and protect the heart from lipid toxicity. There are several ways to regulate their gene expression, and influencing these pathways may be a way to achieve cardioprotection. Key words: uncoupling proteins, mitochondria, cardioprtoection, thyroid hormones, fatty acids, adipose tissue, reactive oxygen species, FGF21
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Furmánková 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Furmánková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Furmánková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Adamcová 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Tereza Furmánková 122 kB