velikost textu

Pohybové aktivity ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybové aktivity ve výuce chemie
Název v angličtině:
Physical activities in chemistry education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Kuncipálová
Vedoucí:
RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Šarboch
Id práce:
209230
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pohybová aktivita, aktivizující výukové metody, didaktická hra, výuka chemie, motivace
Klíčová slova v angličtině:
Physical activity, activation teaching methods, educational game, chemistry education, motivation
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami ve výuce chemie na základní a střední škole. V teoretické části se zaměřuje na motivaci žáků a výukové metody, zejména na didaktickou hru, jako jednu z aktivizujících výukových metod. Praktickou částí je rešerše dostupných materiálů obsahujících pohybové hry pro výuku chemie, a zároveň obsahuje nově vytvořené návody na pohybové aktivity, které se dají využít v rámci výuky chemie na základní a střední škole.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is aimed at physical activities in chemistry education. Theoretical part of this thesis is focused on the motivation of pupils and teaching methods, especially on the educational game as one of the activation teaching methods. Practical part of this thesis contains analysis of materials containing physical activities for chemistry education. This thesis also includes instructions of some new chemistry physical activities. These activities are usable in chemistry education at primary and secondary school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kuncipálová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kuncipálová 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kuncipálová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Šarboch 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB