velikost textu

Globální rozvojové vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Globální rozvojové vzdělávání
Název v angličtině:
Development Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Melikantová
Vedoucí:
Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Pekárková
Id práce:
209125
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globální rozvojové vzdělávání, formální vzdělávání, vzdělávací programy, metodické listy, aktivizační metody učení
Klíčová slova v angličtině:
development education, formal learning, educational programs, list of methodic, active learning techniques
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje Globálnímu rozvojovému vzdělávání. Zaměřuje se na především na možnosti začlenění GRV do formálního vzdělávání za použití metod aktivního učení. Práce je dělena na dva hlavní oddíly. Teoretická část je vytvořena na základě odborné literatury související s tématikou GRV. Praktická část popisuje vzdělávací koncept, jež témata GRV včleňuje do formálního vzdělávání.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis is devoted to Development education. It focuses mainly on the possibility of inclusion of DE into the formal education with use of active learning techniques. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part is made on the basis of the literature covering topic of DE. The practical part describes the schooling concept, which is including the DE into formal education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Melikantová 10.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Melikantová 4.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Melikantová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Melikantová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Pekárková 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 152 kB