velikost textu

Individuální zásobování podzemní vodou v krystaliniku - faktory ovlivňující vydatnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální zásobování podzemní vodou v krystaliniku - faktory ovlivňující vydatnost
Název v angličtině:
Individual groundwater supply in hard rocks - factors affecting yield
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kvíz
Vedoucí:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Oponent:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Id práce:
209114
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krystalinikum; podzemní voda; vydatnost
Klíčová slova v angličtině:
crystalline massif, groundwater; yield;
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá individuálním zásobováním podzemní vodou na území krystalinika, tvořícího ¾ plochy České republiky. Formou rešerše zpracovává problematiku v přírodovědně- socioekonomickém kontextu. Ve svém úvodu se práce věnuje charakteristice prostředí hydrogeologického masivu a faktorům ovlivňujícím vydatnost zdrojů. Detailněji se zaměřuje na území České republiky. Následující část práce popisuje individuální zásobování podzemní vodou na území České republiky. Shrnuje platnou českou legislativu, vývoj individuálního zásobování a také jeho negativa. Dále práce uvádí příklad využívání zdrojů podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu na území Indie, která patří mezi nejaktivnější průkopníky teoretického i praktického využívání prostředí „hard rocks“.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis is to characterize the natural groundwater resources in the crystallin massif, forming ¾ of the Czech Republic. In the form of research, it summarizes the knowledge of this issue regarding the nature-science and socio-economic context. The introduction of the thesis describes the specific environment of hard-rocks and the factors affecting the yield of sources. It focuses on the region of the Czech Republic. In the following part, the thesis describes the individual groundwater supply in the Czech Republic. Is summarizes the Czech legislation of this issue, the development of the individual water supply and also his negatives. The thesis then focuses on some of the examples of the exploitation of groundwater resources in India, which is one of the most active theoretical and practical innovators in the field of exploiting the region of hard rocks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kvíz 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kvíz 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kvíz 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Datel, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 152 kB