velikost textu

Proapoptotické a antiapoptotické vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proapoptotické a antiapoptotické vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk
Název v angličtině:
Pro-apoptotic and anti-apoptotic properties of mesenchymal stem cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Benešová
Vedoucí:
Mgr. Jan Kössl
Oponent:
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Id práce:
209093
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky (mesenchymal stem cells, MSC) různými mechanismy ovlivňují nejen okolní buňky, ale i fungování celého organismu. Vedle dobře známých imunomodulačních vlastností jsou MSC schopny za různých podmínek vyvolat apoptózu nebo jí zabránit, a to jak u nádorových, tak i imunitních buněk. Antiapoptotickými účinky jsou schopny ochránit i další typy buněk. Není pravidlem, že ochrana před apoptózou má vždy pozitivní efekt a naopak. Přesné porozumění účinků MSC na apoptózu by přineslo výrazný pokrok v potenciální aplikaci MSC a usnadnění léčby u velké řady onemocnění. MSC jsou vystavovány oxidativnímu stresu, hypoxii a prostředí s velkým množstvím proapoptických faktorů, což zapříčiňuje jejich senescenci a apoptózu. Nebýt ale tohoto prostředí, nedošlo by k aktivaci všech vlastností MSC. V současné době je veden intenzivní výzkum k prodloužení přežívání MSC, neboť by tím došlo i ke zlepšení případné biologické léčby. Klíčová slova: mezenchymální kmenové buňky, apoptóza, biologická léčba
Abstract v angličtině:
Abstract Mesenchymal stem cells (MSC) display different ways of influencing not only surroundig cells but also the function of the whole organism. Besides well known immunomodulatory properties, MSC are capable of inducing and inhibiting of apoptosis in various conditions, effecting mostly cancer and immune cells. They are able to protect other cell types against apoptosis. On the contrary, anti-apoptotic and apoptotic effect of MSC is not always beneficial. Deeper and more precise understanding of influence of MSC on the apoptosis is needed to allow the usage of MSC in the biological therapy and to facilitate the treatment of many diseases. MSC are exhibited to oxidative stress, hypoxia and many pro-apoptotic factors, which cause their senescence and apoptosis. However, without this microenvironment they will not be activated and will not gain all their properties. Nowadays is an intensive research in prolongation of MSC´s lifespan done, because it would improve potential biological therapy. Key words: mesenchymal stem cells, apoptosis, biological therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Benešová 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Benešová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Benešová 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kössl 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB