velikost textu

Společné motivy v dílech Franze Kafky a Egona Hostovského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné motivy v dílech Franze Kafky a Egona Hostovského
Název v angličtině:
Common themes in the work of Franz Kafka and Egon Hostovský
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Stollová
Vedoucí:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent:
Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Id práce:
209087
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Egon Hostovský, Franz Kafka, téma, analýza, fikční svět
Klíčová slova v angličtině:
Egon Hostovský, Franz Kafka, theme, analysis, fictional world
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Stollová 567 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 155 kB