velikost textu

Osídlení a sídlištní struktura ptolemaiovských a římských Théb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osídlení a sídlištní struktura ptolemaiovských a římských Théb
Název v angličtině:
Settlements and settlement patterns in Ptolemaic and Roman Thebes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vendula Dědková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
Id práce:
209042
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Klasická archeologie — Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (ARK DVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ptolemaiovský a římský Egypt|Théby|architektura|osídlení a sídelní struktura|Karnak|Diospolis Magna|Luxor|Džeme|Medínet Habu
Klíčová slova v angličtině:
Ptolemaic and Roman Egypt|Thebes|Architecture|Settlement and settlement patterns|Karnak|Diospolis Magna|Luxor|Djeme|Medinet Habu
Abstrakt:
Abstrakt: Práce si klade za cíl představit hlavní centra osídlení na východním i západním břehu thébské oblasti v ptolemaiovské a římské době (s přesahem do pozdějších období, pokud je potřeba) a představit jejich vzhled, polohu a charakteristické znaky. Dále se práce snaží určit, jestli lze Théby v tomto období stále ještě považovat za město či zda skutečně došlo k prudkému úpadku města a jedná se již pouze o volný shluk sídel vesnického charakteru, jak se můžeme dočíst v dílech antických autorů. Klíčová slova: Ptolemaiovský Egypt, římský Egypt, Théby, osídlení a sídlištní struktura, Karnak, Diospolis Magna, Luxor, Džeme, Medínet Habu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The paper aims to focus on the main centres of settlement on both the East and West bank of the Theban region in Ptolemaic and Roman times (extending into later periods when needed) and present their layout, location and characteristics. It further aims to determine if Thebes can still be considered a city at that time or if the city suffered a steep decline and it’s nothing more than a loose cluster of rural type settlements, as can be read in works of classical authors. Key words: Ptolemaic Egypt, Roman Egypt, Thebes, Settlement and settlement patterns, Karnak, Diospolis Magna, Luxor, Jeme, Medinet Habu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vendula Dědková 8.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vendula Dědková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vendula Dědková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 4.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 153 kB