velikost textu

Energetická kalibrace pionových spršek pro Future Circular Collider (FCC)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energetická kalibrace pionových spršek pro Future Circular Collider (FCC)
Název v angličtině:
Energy calibration of pions for the Future Circular Collider (FCC)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Nováčková
Vedoucí:
Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Sýkora
Id práce:
209033
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
FCC, kalibrace, kalorimetr
Klíčová slova v angličtině:
FCC, calibration, calorimeter
Abstrakt:
Future Circular Collider (FCC) je plánovaný urychlovač částic Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Tento urychlovač s obvodem téměř 100 km má dosahovat těžišťové energie v řádu 100 TeV. Tato práce se zabývá systémem kalorimetrů pro experiment FCC-hh (čelní srážka dvou protonů). Aby bylo možné změřit skutečnou energii, kterou částice zanechají v kalori- metrech, je nutné systém kalibrovat. K tomu je použita simulace průchodu pionových spršek kalorimetry a její analýza.
Abstract v angličtině:
Future Circular Collider (FCC) is a planned collider of the European Organization for Nuclear Research CERN. This collider with a circumference of almost 100 km will reach centre-of-mass energies of the order of 100 TeV. This thesis examines the system of calorimeters for the experiment FCC-hh (proton-proton collision). In order to be able to measure the true energy that particles leave in calorimeters, it is necessary to calibrate the system. For that reason is used a simulation of passage of pion showers through calorimeters and its analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Nováčková 3.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Nováčková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Nováčková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Faltová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sýkora 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 153 kB