velikost textu

Ladislav Klíma a etika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ladislav Klíma a etika
Název v angličtině:
Ladislav Klíma and Etcs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ladislav Salava
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Id práce:
209023
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra filozofie (28-05)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Filozofie (HT - F)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíma, etika, filosofie, život, dílo, vědomí, vůle, egodeismus, dějiny, komparace, konfrontace
Klíčová slova v angličtině:
Klíma, ethics, pfilosophy, life, work, consciousness, will, egodeism, history, comparation, confrontation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ladislav Salava 1.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 153 kB