velikost textu

Haptika jako prostředek interspecifické komunikace mezi psem domácím (Canis lupus familiaris) a člověkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Haptika jako prostředek interspecifické komunikace mezi psem domácím (Canis lupus familiaris) a člověkem
Název v angličtině:
Haptic as a means of interspecific communication between dog (Canis lupus familiaris) and human
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Jurásková
Vedoucí:
Milena Santariová
Oponent:
Mgr. Zuzana Štěrbová
Konzultant:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
209019
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
taktilní komunikace, pes, dotek, interspecifická komunikace
Klíčová slova v angličtině:
tactile communication, dog, touch, interspecific communication
Abstrakt:
Abstrakt Haptika je nedílnou součástí interspecifické komunikace probíhající mezi psem a člověkem, patří však mezi málo studovaná témata. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o taktilních prostředcích, kterými pes a člověk disponují, a které využívají ke vzájemnému sdělování informací. Vysoká úroveň interspecifické komunikace těchto dvou druhů je v živočišné říši unikátní. Mezi evolučními procesy, které tento rozvoj umožnily, vyniká především domestikace. Jejím výsledkem byly změny, díky kterým pes v porozumění lidským signálům předčí i primáty. Vzhledem k tomu, že jak člověk, tak pes v intraspecifické komunikace haptiku využívají, rozvinul se tento způsob komunikace i v rámci vzájemných interakcí. V této práci jsou charakterizovány jednotlivé typy signálů a jejich význam. Na plnohodnotný rozvoj taktilní komunikace má vliv i ontogeneze psa, taktilní signály se objevují postupně a fyzický kontakt s člověkem pes v určitém období přijímá lépe. Taktilní signály mají své místo v každodenní komunikaci i při profesionálním výcviku. Doteky lze využít jako pozitivní i negativní reinforcer. Dotek může u psa vyvolat stres, ale je-li přijímán pozitivně, pak dokáže stresovou reakci nao pak zmírnit. Relaxačních účinků kontaktu se psem pro člověka využívá i canisterapie, forma rehabilitace. Variabilita haptický podnětů způsobuje, že v závislosti na kontextu mohou u obou druhů vyvolat různé emoční i fyziologické reakce. Další poznatky v této oblasti by mohly přinést nové možnosti, jak haptické podněty efektivně využít v praxi. Klíčová slova: taktilní komunikace, pes, dotek, interspecifická komunikace
Abstract v angličtině:
Abstract Even though haptics is an integral constituent of the intraspecific communication between man and dog, it is studied in lesser extent to its sibling disciplines. This paper consolidates existing findings about means of tactile communication man and dog demonstrate when engaged in reciprocal sharing of information. The complexity of intraspecific communication between these two species is quite unique and mostly enabled by the evolutionary processes of domestication, which in effect made dogs more adapt to understanding human signalling more tightly than what is the case for other primates. Given how the dog and the man use haptics withing the bounds of intraspecific communication, the relationship evolved beyond it and towards the realm of relational interactions. Let us then, characterize the individual types of signals and their meanings. Tactile signals find their use in both the everyday life and during a training by a professional. Touch can be used as negative and positive reinforcement. It can be stressful to the dog if perceived negatively or calming if perceived positively. Relaxational effects of tactile contact is also used by a form of rehabilitation called animal assisted therapy. Given the variability of haptic stimuli, both acting species can manifest a plethora of psychophysiological reactions. In practice, new research finding could bring about new usage methods for haptic stimulation. Key words: tactile communication, dog, touch, interspecific communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jurásková 521 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Jurásková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Jurásková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Milena Santariová 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štěrbová 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 215 kB