velikost textu

Vliv melatoninu na imunitní systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv melatoninu na imunitní systém
Název v angličtině:
The effect of melatonin on the immune system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Leona Hrubcová
Vedoucí:
Mgr. Simona Moravcová
Oponent:
Mgr. Pavla Boháčová
Id práce:
209010
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
melatonin, imunitní systém, cirkadiánní systém, zánět
Klíčová slova v angličtině:
melatonin, immune system, circadian system, inflammation
Abstrakt:
Abstrakt Melatonin je důležitý hormon mající velice rozmanité funkce. Původně byl nalezen jako produkt epifýzy s 24 hodinovým rytmem syntézy, ale v pozdějších studiích začalo být zřejmé, že k jeho syntéze dochází také v mnoha dalších tkáních. Melatonin je důležitou součástí cirkadiánního systému a jeho účinky na rytmus spánku jsou také dobře známé. V této práci jsou účinky melatoninu na cirkadiánní systém stručně popsány v úvodních kapitolách. Dále je v této práci popsán základní mechanismus zánětu a rozmanité interakce melatoninu s imunitním systémem. Melatonin vykazuje jak protizánětlivé tak prozánětlivé účinky, a proto je součástí mnoha výzkumů věnujících se například léčbě nemocí asociovaných s chronickými záněty. V práci jsou uvedeny studie týkající se účinků melatoninu na patologické stavy, jako jsou neurodegenerativní onemocnění, revmatoidní artritida a sepse. Tato práce zároveň popisuje, jak změny v aktivitě imunitního systému mohou ovlivňovat expresi melatoninu, jelikož je známo, že se nejedná o jednosměrné působení. Tato interakce však v současné době není zatím příliš známá. Klíčová slova: melatonin, cirkadiánní systém, imunitní systém, zánět
Abstract v angličtině:
Abstract Melatonin is an important hormone which is known to have very diverse functions. It was originally discovered as a product of the pineal gland synthesized in a 24 hour rhythm, but in later studies was found to be synthesized in many different tissue types. Melatonin is an important part of the circadian system and its effects on sleep rhythm are well known. The effects of melatonin on the circadian system are briefly covered in the opening chapters of this thesis. Furthermore, the basic mechanism of inflammation and the diverse effects of melatonin on the immune system are described in this thesis. Melatonin acts in an anti-inflammatory as well as pro-inflammatory manner and is part of many research projects focusing on curing for example diseases associated with chronic inflammation. This thesis presents studies regarding the effects of melatonin on pathological conditions like neurodegenerative diseases, rheumatoid arthritis and sepsis. This thesis also describes how changes in immune system activity can change the expression of melatonin, as it is not a one way effect. However, this interaction is not well known yet. Key words: melatonin, circadian system, immune system, inflammation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Leona Hrubcová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Leona Hrubcová 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Leona Hrubcová 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Simona Moravcová 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Boháčová 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB