velikost textu

Aktuálně používané antifungální látky a mechanismus jejich účinku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuálně používané antifungální látky a mechanismus jejich účinku.
Název v angličtině:
Modern fungicides and mechanism of their action
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
František Zaleš
Vedoucí:
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Oponent:
Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Id práce:
209008
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
houby, fungicidy, stavby, obecné ohrožení, rozklad dřeva, mechanismus účinku
Klíčová slova v angličtině:
fungi, fungicides, buildings, civil dangerous, wood decay, mode of action
Abstrakt:
Abstrakt Fungicidy jsou látky, které jsou schopné houbu zabít (jsou tedy fungicidní), nebo zpomalit či zastavit její růst (jsou tedy fungistatické). Některé fungicidy mají i insekticidní vlastnosti a mohou tak nabídnout dvojí ochranu. Tato práce se převážně zabývá fungicidními látkami, které se používají k ochraně dřeva a dřevěných konstrukcí před dřevokaznými houbami. Součástí je i krátký přehled dřevokazných hub a také náhled do historie fungicidů, ale cílem této práce je poskytnout přehled aktuálně užívaných fungicidních látek v oblasti ochrany dřeva před dřevokaznými houbami a pomocí dostupné literatury se pokusit popsat jejich mechanismus účinku. Klíčová slova: houby, fungicidy, stavby, obecné ohrožení, rozklad dřeva, mechanismus účinku
Abstract v angličtině:
Abstract Fungicides are compounds, which are able to kill a fungi (they are therefore fungicidal), or they are able to slow or stop growth of a fungi (they are therefore fungistatic). Some fungicides also have insecticidal properties and can offer dual protection. This bachelor thesis is mainly dealing with fungicides, which are used to protect wood and wooden constructions from wood decaying fungi. Part of this bachelor thesis is a brief overview of wood decaying fungi and also an insight into the history of fungicides, but the main goal of this thesis is to offer a survey of currently used fungicides for wood protection against wood decaying fungi and also describe the mechanism of their action. Keywords: fungi, fungicides, buildings, general threat, wood decay, mode of action
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Zaleš 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce František Zaleš 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky František Zaleš 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Ptáček, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 153 kB