velikost textu

Religiozita ruského anarchismu v 19. století a Petr Alexejevič Kropotkin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Religiozita ruského anarchismu v 19. století a Petr Alexejevič Kropotkin
Název v angličtině:
The Religiosity of Russian Anarchism in the 19th Century and Petr Alexejevič Kropotkin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Zborníková
Vedoucí:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
208946
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
religiózní motivy, religiozita, ruské myšlení, anarchismus, anarchokomunismus, duchovní myšlení
Klíčová slova v angličtině:
religious motives, religiosity, russian thinking, anarchism, anarchokomunism, spiritual thinking
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce si klade za úkol zkoumat dva silné pojmy – religiozitu a anarchismus – které jsou často vnímány spíše jako pojmy, které jsou si vzájemně hodně vzdálené, až téměř protikladné. Tato práce však upozorní, že ani z anarchistického myšlení, jež se většinou ztotožňuje spíše s ateistickým nahlížením světa, nelze vždy vytěsnit religiózní motivy. Na tento fakt bude nahlíženo jako na jistý specifický ruský fenomén, a proto bude třeba nastínit obecněji myšlení ruské inteligence 19. století. Dále se práce zaměří na knížete a anarchokomunistu Petra Alexeje Kropotkina, na jehož díle se příkladně ukáže zakořeněnost religiozity v ruském (anarchistickém) myšlení a také možný dialog mezi stanovenými pojmy. Klíčová slova religiózní motivy, religiozita, ruské myšlení, anarchismus, anarchokomunismus, duchovní myšlení
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyse two very strong notions – Religiousness and Anarchism. We are used to comprehend these two notions as very different from one another, or even as two opposites. This thesis will show that even though we see Anarchism as Atheism, it is not always possible to exclude Religiousness from it. This fact will be shown as specifically Russian phenomenon. That is why it will be needed to explain broader context of Russian thought in the 19th century. Thesis will also aim to works of prince and anarcho-communist Peter Alexej Kropotkin where it will be possible to exemplify the strong inveteracy of Religiousness in Russian (Anarchist) thought and also the possibility of a dialog between these two notions. Keywords religious motives, religiosity, russian thinking, anarchism, anarchokomunism, spiritual thinking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Zborníková 763 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Zborníková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Zborníková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby David Vopřada, Dr. 153 kB