velikost textu

Bedrest studie a využití jejich poznatků v ošetřovatelství založeném na důkazech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bedrest studie a využití jejich poznatků v ošetřovatelství založeném na důkazech
Název v angličtině:
Bed-Rest Studies and use of their findings in the Evidence Based Nursing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Boháček
Vedoucí:
Mgr. Bc. Václava Otcová
Oponent:
Růžena Hlavičková
Id práce:
208941
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Boháček 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Václava Otcová 701 kB
Stáhnout Posudek oponenta Růžena Hlavičková 686 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB