velikost textu

Passive emitter tracking

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Passive emitter tracking
Název v češtině:
Pasivní radiolokace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Hrach
Vedoucí:
Mgr. David Klusáček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Id práce:
208913
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
TDoA, AoA, korelace, zpracovani signalu, softwarove definovane radio
Klíčová slova v angličtině:
TDoA, AoA, correlation, signal processing, software defined radio
Abstrakt:
Vytvořili jsme multilaterátor pro zaměřování vysílačů na základě rozdílu v času příchodu (TDoA, Time Difference of Arrival), který využívá nemodifikovaný přijímač rtl-sdr a jako zdroj sdíleného času využívá vysílače se známou polohou. Uvádíme stručný teoretický úvod a popisujeme proces zaměření cíle, který zahrnuje několik přístupů pro opravu chyb ve frekvenci a času mezi jednotlivými přijímači. Dále jsme vytvořili vyhledávač vysílačů měřící úhel příchodu (AoA, Angle of Arrival) využívající koherentní rtl-sdr.
Abstract v angličtině:
We have implemented a TDOA multilateration of transmitters on an unmodified rtl-sdr receiver using transmitters with known location as a timing reference. We present a brief theoretical background and describe the measurement process which includes several approaches that correct the timing and frequency errors between the receivers. Additionally, we have implemented an angle of arrival direction finder using coherent rtl-sdr.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hrach 28.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Hrach 132.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hrach 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hrach 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Klusáček, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 152 kB