velikost textu

Životní strategie fakultativně vnitrobuněčných patogenních bakterií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní strategie fakultativně vnitrobuněčných patogenních bakterií
Název v angličtině:
Life strategy of facultatively intracellular pathogenic bacteria
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Fejková
Vedoucí:
Mgr. Petra Matyska Lišková
Oponent:
RNDr. Mgr. Jiří Mašín, Ph.D.
Id práce:
208856
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Fakultativní vnitrobuněčné patogeny si vyvinuly schopnost růst a přežít mimo i uvnitř buňky, což jim dává selektivní výhodu, lepší přístup k živinám, ochranu před extracelulárními složkami imunitního systému a nestálými podmínkami mimo buňku. Bakterie Francisella tularensis a Listeria monocytogenes se umí ubránit prvotním obranným reakcím imunitního systému, vstoupit dovnitř makrofágů i neprofesionálních fagocytů jako jsou například hepatocyty či endotel, předejít baktericidním procesům ve fagosomu, rozmnožit se v cytosolu a poté vzdorovat procesům buněčné smrti dokud samy nejsou připraveny infikovanou buňku opustit a napadnout další buňky. Toto přemístění mezi buňkami používá Listeria monocytogenes G-aktin hostitelské buňky, zatímco u bakterie Francisella tularensis není mechanismus zcela jasný. Popis mechanismu těchto procesů u patogenů Francisella tularensis a Listeria monocytogenes je předmětem této bakalářské práce. Klíčová slova: bakteriální patogen, fakultativní, vnitrobuněčný, Francisella tularensis, Listeria monocytogenes
Abstract v angličtině:
Abstract Facultative intracellular patogenes have the ability to grow and survive inside and also outside of cell. This is giving them a selective advatage and also better access to nutrients, protection from extracellular components of immune system and variable conditions outside of the cell. Bacteria Francisella tularensis and Listeria monocytogenes are able to resist the defence mechanisms of immune system, enter the macrophages and non-profesional phagocytes for example hepatocytes or endothelium, prevent bactericidal processes in phagosome, replicate in cytosol and resist cell death processes until they are ready to leave the infected cell and spread to another cell. For this displacement between cells is Listeria monocytogenes using actin, whereas in Francisella tularensis the mechanism is not entirely clear. The description of the mechanism of these processes in pathogens Francisella tularensis and Listeria monocytogenes is the subject of this bachelor thesis. Key words: bacterial pathogen, facultative, intracellular, Francisella tularensis, Listeria monocytogenes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Fejková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Fejková 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Fejková 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Matyska Lišková 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Jiří Mašín, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 153 kB