velikost textu

Tělesná aktivita seniorů v domovech pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesná aktivita seniorů v domovech pro seniory
Název v angličtině:
Physical activities of seniors in senior´s homes for the seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladimíra Holečková
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Oponent:
PaedDr. Irena Svobodová
Id práce:
208823
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělesná aktivita, senioři, domov pro seniory.
Klíčová slova v angličtině:
Physical activity, senior age, senor´s homes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimíra Holečková 1.44 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Svobodová 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB