velikost textu

Prevalence duševních onemocnění v Česku v závislosti na pohlaví a věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevalence duševních onemocnění v Česku v závislosti na pohlaví a věku
Název v angličtině:
Prevalence of mental disorders in the Czech population: age and sex differences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Soldánová
Vedoucí:
Mgr. Vendula Machů
Oponent:
Mgr. Michala Lustigová
Id práce:
208804
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevalence, duševní nemoci, závislosti, věkové skupiny, pohlaví, CZEMS, Česko
Klíčová slova v angličtině:
prevalence, mental illnesses, addictions, age groups, sex, CZEMS, Czechia
Abstrakt:
Prevalence duševních onemocnění v Česku v závislosti na pohlaví a věku Abstrakt Duševní onemocnění a závislosti na alkoholu a návykových látkách jsou velkým problémem současné společnosti, kterému se nedostává potřebného zájmu ani řešení. V Česku se přitom zvyšuje počet lidí s narušeným duševním zdravím. Podle výsledků šetření CZEMS, které se uskutečnilo v Česku v roce 2017, a kterého se zúčastnilo 3306 respondetnů starších 18 let, byly přitom duševní onemocnění nebo závislosti diagnostikovány u téměř 20 % obyvatel. Tato bakalářská práce se soustředí na čtyři vybrané kategorie duševních nemocí a závislostí, kterými jsou poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. U mužů se s větší prevalencí vyskytují závislosti, především závislost na alkoholu a poté i na návykových látkách, jako jsou marihuana, kokain, různá narkotika či inhalanty. Ženy jsou naopak více ohroženy duševními nemocemi, tedy poruchami nálady a úzkostnými poruchami. Analýza se také zaměřuje na vybrané konkrétní onemocnění a závislosti, kterými jsou deprese, sociální fobie, agorafobie, závislost na marihuaně a závislost na sedativech. Cílem této bakalářské práce je tak popsat a analyzovat pomocí výsledků šetření CZEMS, jak se v Česku v roce 2017 lišila prevalence těchto poruch a závislostí podle jednotlivých pohlaví a různých desetiletých věkových skupin. Klíčová slova prevalence, duševní nemoci, závislosti, věkové skupiny, pohlaví, CZEMS, Česko
Abstract v angličtině:
Prevalence of mental disorders in the Czech population: age and sex differences Abstract Mental illnesses and addictions to alcohol and drugs are quite huge problem in current society, which are not much discussed and not even solved, even though in Czechia the number of people with mental health problems is increasing. In 2017 in Czechia was made the CZEMS survey, which participated 3306 respondents, who were older than 18 years. Based on these results, there is almost 20 % people diagnosed with mental illness in Czechia. This bachelor thesis is orienting at four selected categories of mental illnesses and addictions, which are mood disorders, anxiety disorders, alcohol and drug dependencies. Men have higher prevalence of addictions, mainly alcohol dependency and drug abuse, which are marihuana, cocaine, different narcotics and inhalants. On the contrary, women have rather more risk to be diagnosed with mental illnesses such as mood disorders and anxiety disorders. The analysis also focuses on exact selected illnesses and dependencies, which are depressions, agoraphobia, social phobia, marijuana addiction and tranquilizers dependency. The target of this bachelor thesis is to analyse and describe with the results of the CZEMS survey, how was prevalence of these mental illnesses and dependencies differenced in Czechia in 2017 in association with sex and various age groups. Keywords prevalence, mental illnesses, addictions, age groups, sex, CZEMS, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Soldánová 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Soldánová 667 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Soldánová 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Soldánová 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vendula Machů 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michala Lustigová 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 153 kB