velikost textu

Vnitrobuněčné restrikční faktory malých virů s DNA genomem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnitrobuněčné restrikční faktory malých virů s DNA genomem
Název v angličtině:
Intracellular restriction factors of small DNA viruses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Anderová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Pokrývková
Id práce:
208794
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Malé viry s DNA genomem; vnitrobuněčné rozpoznání(sensing) DNA; restrikční faktory; virové antagonistické mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
Small DNA viruses; intracellular DNA sensing; restriction factors; virus antagonistic mechanisms
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je shrnutí poznatků o proteinových restrikčních faktorech, které se uplatňují v infikovaných buňkách při infekci malými viry s DNA genomem čeledí Hepadnaviridae, Parvoviridae, Polyomaviridae a Papillomaviridae. Do práce jsou zahrnuty jak restrikční faktory indukovatelné interferonem, tak faktory přirozené (intrinsic) imunity, produkované v buňkách konstitutivně. Zároveň jsou zmíněny mechanismy, jakými viry inhibiční účinky restrikčních faktorů překonávají. Jsou popsány faktory potlačující infekci viru Hepatitidy B jako PML jaderná tělíska a jejich komponenty, dále proteiny Smc5/6, SAMHD1, APOBEC, TRIM, ZAP a Tetherin. U čeledi Parvoviridae byly identifikovány jako restrikční faktory deaminázy APOBEC a PML protein. Při infekci viry čeledi Polyomaviridae byly prozatím popsány restrikční faktory FAM111A a SRSF1. Pro čeleď Papillomaviridae je diskutována restrikce PML jadernými tělísky a jejich složkou – proteinem Sp100, dále proteiny APOBEC, IFI16 a IFIT1. Klíčová slova: malé viry s DNA genomem, vnitrobuněčné rozpoznání (sensing) DNA, restrikční faktory, virové antagonistické mechanismy
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this work is to summarize knowledge about protein restriction factors, which function in cells infected by small DNA viruses of families Hepadnaviridae, Parvoviridae, Polyomaviridae and Papillomaviridae. Both restriction factors induced by interferon and restriction factors of intrinsic immunity which are constitutively produced in cells are included in this work. At the same time, mechanisms by which viruses overcome the inhibition effects of restriction factors are mentioned. Restriction factors suppressing Hepatitis B virus infection like components of PML nuclear bodies and proteins Smc5/6, SAMHD1, APOBEC, TRIM, ZAP and Tetherin are described. For the representatives of Parvoviridae family, deaminases APOBEC and PML protein were identified as restriction factors. For the infection by polyomaviruses, restriction factors FAM111A and SRSF1 were described. Restriction by PML nuclear bodies and its component Sp100 and proteins APOBEC, IFI16 and IFIT1 is discussed for the Papillomaviridae family. Keywords: small DNA viruses, intracellular DNA sensing, restriction factors, viral antagonistic mechanisms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Anderová 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Anderová 854 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Anderová 494 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Pokrývková 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 154 kB