velikost textu

ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE
Název v angličtině:
ARS MORIENDI IN THE LIGHT OF THE THEOLOGICAL PERSONALISM - POIMENICAL EXPLICATION
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ruth Kubíčková
Vedoucí:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Konzultant:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Id práce:
208745
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
ThDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ars moriendi, ars vivendi, teologický personalismus, poimenika, život, smrt, eschatologie
Klíčová slova v angličtině:
ars moriendi, ars vivendi, theological personalism, poimenics, life, death, eschatology
Abstrakt:
Disertační práce ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU – POIMENICKÁ EXPLIKACE Ruth Kubíčková Abstrakt Cílem disertační práce Ars moriendi ve světle teologického personalismu – poimenická explikace je dospět k poznání, jakým způsobem je reflektována otázka smrti, života a možné přípravy na smrt, potažmo život v eschatologické perspektivě ve společenskovědním a filosofickém rámci, v textech Písma a u vybraných systematických a personalistických teologů, s korelátem středověkých textů ars moriendi; a tím také implicitně definovat, kterými ústředními aspekty může být určena posmrtná naděje člověka současnosti, včetně jejího prakticko-teologického vyústění, vedoucího k autentické realizaci osobní ontologické odpovědnosti.
Abstract v angličtině:
Dissertation ARS MORIENDI IN THE LIGHT OF THE THEOLOGICAL PERSONALISM – POIMENICAL EXPLICATION Ruth Kubíčková Abstract The dissertation Ars moriendi in the light of the theological personalism – poimenical explication aims to investigate how the question of death, life and potential preparation for death, or life in an eschatological perspective is reflected in the realm of social sciences and philosophy, in the Scriptures and by selected systematic and personalistic theologians, in correlation with medieval ars moriendi texts; and in doing so, implicitly define central aspects defining an afterlife hope of a modern human, including its practical theological outcome leading to an authentic realization of a personal ontological responsibility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ruth Kubíčková 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ruth Kubíčková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ruth Kubíčková 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 278 kB