velikost textu

Storytelling jako přesvědčovací technika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Storytelling jako přesvědčovací technika
Název v angličtině:
Storytelling as a method of persuasion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Plintová
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Mojmír Sedláček
Id práce:
208733
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
storytelling|psychologie přesvědčování|příběhy|marketing|narativní paradigma
Klíčová slova v angličtině:
storytelling|psychology of persuasion|stories|marketing|narrative paradigm
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje vyprávění příběhů. První část nastavuje základní definice, charakteristiky a informace podstatné pro tuto práci. Dále obsahuje kapitolu o funkcích příběhů a také popis takzvaného univerzálního mýtu. Následuje pasáž, která popisuje, jak příběhy na své posluchače působí z neurobiologického hlediska. Druhá část této bakalářské práce je věnována pojmu storytelling, tedy disciplíně vyprávění příběhů. Storytelling je zde mapován jakožto marketingová strategie a účinná přesvědčovací technika. Práce zmiňuje různé způsoby využití storytellingu v prostředí marketingu, firem a neziskových organizací. Jsou zde uvedeny příklady různých typů příběhů, se kterými je možné se setkat ve světě reklamy. V proponovaném kvantitativním výzkumu je navrženo zkoumání možného vlivu příběhů na hodnocení atraktivity věcí, konkrétně vystavovaných obrazů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is dedicated to narrating of stories. The first part sets basic definitions, characteristics and information important for this task. It proceeds with chapters on functions of stories and description of the term “universal myth”. It follows with a chapter focused on neurobiological effects on the listener. The second part of this paper is dedicated towards storytelling. Storytelling is introduced as a marketing strategy and a useful technique of persuasion. The thesis presents various applications of stories in the world of marketing, brands and non-profit organizations. This second part contains examples of stories used in marketing and advertising. Third part of this paper proposes an experiment which examines the possible effects of stories onto evaluation of the attractiveness of things, specifically for this experiment we chose paintings. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Plintová 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Plintová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Plintová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mojmír Sedláček 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 153 kB