velikost textu

Postoje jedinců z rozvedených rodin k manželství, rozvodu a nesezdanému soužití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje jedinců z rozvedených rodin k manželství, rozvodu a nesezdanému soužití
Název v angličtině:
Attitudes of Individuals from Divorced Families to Marriage, Divorce and Unmarried Cohabitation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Hanušová
Vedoucí:
Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Oponent:
Ludmila Wladyniak, M.A.
Id práce:
208732
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Hanušová 1.47 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ludmila Wladyniak, M.A. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 152 kB