velikost textu

Vánoce v cizině: jihokorejští migranti v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vánoce v cizině: jihokorejští migranti v ČR
Název v angličtině:
Christmas Abroad: South Korean Migrants in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Kymličková
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Rendek
Id práce:
208730
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rituál, expatriot, Jihokorejci, migranti, Česká republika, Vánoce, tradice, menšina, imigrace
Klíčová slova v angličtině:
ritual, expatriant, South Koreans, migrants, Czech Republic, Christmas, tradition, minority, immigration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Kymličková 896 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Rendek 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Veronika Seidlová 152 kB