velikost textu

Fylogeneze, diverzifikační dynamika a biogeografie gekonů rodu Hemidactylus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fylogeneze, diverzifikační dynamika a biogeografie gekonů rodu Hemidactylus
Název v angličtině:
Phylogeny, diversification dynamics and biogeography of Hemidactylus geckos
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Janák
Vedoucí:
Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Id práce:
208726
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hemidactylus, gekoni, Squamata, fylogeneze, biogeografie, rozšíření, klad
Klíčová slova v angličtině:
Hemidactylus, geckos, Squamata, phylogeny, biogeography, distribution, clade
Abstrakt:
Abstrakt Hemidactylus je druhým nejpočetnějším rodem gekonů, který navíc dobře vystihuje většinu charakteristik této skupiny, jako je téměř celosvětové rozšíření nebo vysoká druhová diverzita. V nedávné době bylo popsáno mnoho nových druhů, jejichž počet se tak zdvojnásobil. Ukazuje se, že ačkoliv v posledních letech úroveň znalostí o tomto rodu výrazně vzrostla, stále existují nevyřešené otázky ohledně vztahů mezi hlavními klady i v rámci menších skupin. Cílem práce je shrnout současné znalosti o fylogenezi a biogeografii rodu a jeho podskupin.
Abstract v angličtině:
Abstract Hemidactylus is the second-most speciose among all gekkotan genera and also accounts very well for most typical characteristics of the group, such as almost worldwide distribution and significant species diversity. Many new species have been described in recent years, doubling the over all species count. Although the amout of knowledge regarding this genus has grown significantly, there is still some confusion in the matter of clade relationships on high as well as low levels of phylogeny. This thesis aims to summarize current knowledge of phylogeny and biogeography of this genus and its subclades.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Janák 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Janák 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Janák 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 152 kB