velikost textu

Vertikální, temporální a zvukové konstanty románu Kříž u potoka Karolíny Světlé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vertikální, temporální a zvukové konstanty románu Kříž u potoka Karolíny Světlé
Název v angličtině:
Vertical, temporal and sound constants in the Karolína Světlá’s novel Kříž u potoka
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Zajíčková
Vedoucí:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Oponent:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Id práce:
208717
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karolína Světlá|Kříž u potoka|interpretace|venkovská próza|19. století|Podještědí|Domaslavice|reference|vertikální prostor|čas|zvuk
Klíčová slova v angličtině:
Karolína Světlá|The Cross at the Stream|interpretation|rural prose|19th century|Podještědí|Domaslavice|reference|vertical space|time|sound
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou románu Kříž u Potoka české spisovatelky Karolíny Světlé. Nabízí několik perspektiv, jakými lze na toto dílo pohlížet a jak vnímat jeho „neživé“ komponenty jako mediátor děje, nebo dokonce jeho hybatele, přímého účastníka. Interpretace textu bude demonstrována na třech nejvýraznějších konstantách, které děj doprovází, a to na rozměru vertikálního prostoru, času a zvuku v díle. Autorka také nastíní další možnosti nazírání díla prostřednictvím optiky témat, jichž se román dotýká okrajověji. Výsledkem práce by měla být komplexní analýza textu poskytující jeho ucelený obraz z několika různých, inovativních perspektiv.
Abstract v angličtině:
Abstract The main purpose of submitted thesis is the complex analysis and interpretation of the novel Kříž u potoka (The Cross at the Stream) written by Czech female writer Karolína Světlá. The thesis brings several new perspectives how to construe this literary work and perceive its inanimate components as a mediator of the plot or as it‘s direct participant. Interpretation is demonstrated on three most significant constants which are present in the storyline – vertical space, time and sound as well. However, the author also outlines another options of viewing this literary work through different marginal perspectives. The result of this thesis should be the broad analysis of the text, which would bring its comprehensive picture from dissimilar points of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Zajíčková 468 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Zajíčková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Zajíčková 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Vaněk, CSc. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB