velikost textu

Komentovaný překlad: Choisir... de vivre écologiquement (Jean Doubovetzky, Éditions Déclics, Paris 2007, s. 7–30)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Choisir... de vivre écologiquement (Jean Doubovetzky, Éditions Déclics, Paris 2007, s. 7–30)
Název v angličtině:
Commented translation: Choisir... de vivre écologiquement (Jean Doubovetzky, Éditions Déclics, Paris 2007, pp. 7–30)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Jiřičková
Vedoucí:
PhDr. Šárka Belisová
Oponent:
PhDr. Jovanka Šotolová
Id práce:
208708
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzská filologie — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (FF FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologie|ekologické chování
Klíčová slova v angličtině:
ecology|ecological behavior
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce sestává ze dvou hlavních částí: překladu francouzského originálu a jeho komentáře. Tématem originálního textu je ekologické chování v každodenním životě, tj. praktické rady pro každého. Hlavním cílem práce je vytvořit odpovídající překlad originálního textu z francouzštiny do češtiny a opatřit jej odborným komentářem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis is composed of two main parts: a translation of the original French text and it’s commentary. The subject of the original text is represented by an ecological behavior in our everyday life, that means practical advices for everyone. The principal aim of this bachelor’s thesis is to make an adequate translation of the original text from French into Czech and to supply it with an expert commentary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Jiřičková 965 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Jiřičková 15.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Jiřičková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Jiřičková 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Belisová 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jovanka Šotolová 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB