velikost textu

Kryptografické útoky na TLS protokol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kryptografické útoky na TLS protokol
Název v angličtině:
Crytographic attacks on TLS protocol
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Oupický
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Oponent:
Mgr. Milan Boháček
Konzultant:
Mgr. Adolf Středa
Id práce:
208693
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra algebry (32-KA)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika pro informační technologie (MMIT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
TLS, postranní kanály, šifrování, kryptoanalýza
Klíčová slova v angličtině:
TLS, side-channel, encryption, cryptanalysis
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s protokolem TLS (dříve SSL) a vybra- nými útoky na tento protokol. V první části práce si zavedeme nezbytné kryp- tografické definice použité v následujících kapitolách. V druhé části si stručně představíme historii protokolů TLS a SSL, a poté se blížeji podíváme na to, jak fungují. Poslední část se týká rozboru vybraných kryptograficky zajímavých útoků (Padding oracle na CBC mód, POODLE, BEAST a CRIME) na protokoly TLS a SSL. 1
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to introduce the reader to the protocol TLS and a few selected attacks against the protocol. In the first part we will define the necessary cryptographic definitions used in the following chapters. In the second part we will briefly talk about the history of procotols TLS and SSL and then we will closely look into how they work. The last part is about the analysis of the chosen cryptographically interesting attacks (Padding oracle on CBC mode, POODLE, BEAST and CRIME) against protocols TLS and SSL. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Oupický 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Oupický 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Oupický 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Boháček 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. 152 kB