velikost textu

Moc a mýtus francouzského republikanismu a postavení elit ve Francii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moc a mýtus francouzského republikanismu a postavení elit ve Francii
Název v angličtině:
Power and Myth of French Republicanism and Position of Elites in France
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Špoutilová
Vedoucí:
Zora Hesová, M.A.
Oponent:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Id práce:
208689
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
republikanismus|Francie|elity
Klíčová slova v angličtině:
Republicanism|France|Elites
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na reflexi francouzského republikanismu a postavení elit v institucionálním zřízení Páté Francouzské republiky. Hlavním úkolem této bakalářské práce je vysvětlit povstání ,,lidu” proti ,,elitám”, které ho mají reprezentovat. Bakalářská práce je rozdělena do tří větších částí. První část je zaměřena na představení francouzského republikanismu a tzv. grandes écoles. Druhá část bakalářské práce se zaměřuje na otázku, kdo jsou republikánské elity ve Francii a jaký mají vzdělanostní a sociální profil. Třetí a poslední část se věnuje možnosti dialogu v rámci republikánské společnosti a důvodům, proč tento dialog zatím není úspěšný. Klíčová slova: Republikanismus, Francie, elity  
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is a reflection of French Republicanism and the position of elites in the institutional setting of the Fifth French Republic. The main task of this work is to explain the uprising of "the people" against the "elites" who in principle represent them. The thesis is a tripartite work. Part I examines the presentation of French republicanism and the so-called Grandes Écoles. Part II explores the question of who are the French Republican elites by examining their socio-cultural context. Particular focus is given to their educational credentials. The third and last section, Part III is devoted to the notion of dialogue within Republican society and the reasons why this dialogue, as of yet, has not been successful. Key words: Republicanism, France, elites  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Špoutilová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Špoutilová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Špoutilová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Zora Hesová, M.A. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB