velikost textu

Streetbus jako forma NZDM v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Streetbus jako forma NZDM v České republice
Název v angličtině:
Streetbus as a form of low-threshold institution for children and youth in The Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nicola Hejdová
Vedoucí:
Mgr. Jana Poláčková
Oponent:
Mgr. Marie Dvorná
Id práce:
208683
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální práce, streetbus, děti a mládež, volný čas, klient sociální služby, mobilní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klíčová slova v angličtině:
Low-threshold institutions for children and youth, social work, streetbus, children and youth, free time, leisure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicola Hejdová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nicola Hejdová 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Poláčková 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Dvorná 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 152 kB