velikost textu

Pseudotypování u bakulovirů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pseudotypování u bakulovirů
Název v angličtině:
Pseudotyping in baculoviruses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Zobalová
Vedoucí:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Fraiberk
Id práce:
208681
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bakulovirus, pseudotypování, genová terapie, vakcína, GP64, VSV
Klíčová slova v angličtině:
baculovirus, pseudotyping, gene therapy, vaccine, GP64, VSV
Abstrakt:
Abstrakt Bakuloviry jsou obalené DNA viry, které infikují larvální stadia členovců, především hmyzu. Bakuloviry mají široké použití v biotechnologiích. Jsou využívány jako biologické pesticidy a expresní vektory pro produkci proteinů v hmyzích buňkách. Jsou však schopny vstupovat i do savčích buněk a dopravovat geny pro expresi řízenou z promotorů, které jsou v příslušných buňkách aktivní. Rekombinací nebo pseudotypováním mohou vznikat bakuloviry, které mají vyšší schopnost transdukce nebo rozeznávají specifické savčí buňky. Tato bakalářská práce podrobně popisuje fenomém pseudotypovaní u virů a shrnuje publikovaná data o využití pseudotypovaných bakulovirů pro genovou terapii a vakcinace.
Abstract v angličtině:
Abstract The baculoviruses are a group of enveloped DNA viruses that infect the larval stage of arthropods, mainly insects. They are widely used in biotechnology and well known for their utility as biological pesticides and gene expression vectors for the production of proteins in insect cells and larvae. However, they are also able to enter in mammalian cells and deliver-genes for expression under the control of mammalian cell-active promoters. Recombination or pseudotyping can result in formation of baculoviruses that provide a higher transduction frequency or are able to recognize specific mammalian cells. This bachelor thesis describes the phenomenon of viral pseudotyping and summarizes published information about the use of pseudotyped baculoviruses for gene therapy and vaccination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Zobalová 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Zobalová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Zobalová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Fraiberk 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 153 kB