velikost textu

Alkohol dehydrogenázy parazitických protist

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkohol dehydrogenázy parazitických protist
Název v angličtině:
Alcohol dehydrogenases in parasitic protists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Šipková
Vedoucí:
Mgr. Jan Mach
Oponent:
Mgr. Tamara Smutná
Id práce:
208671
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alkohol dehydrogenáza, ADH, Parazit, Protista,
Klíčová slova v angličtině:
Alcohol dehydrogenase, ADH, Parasite, Protist
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá přehledem alkohol dehydrogenáz u parazitických protist. Tyto širokém spektru organismů od bakterií až po člověka. Díky různorodosti struktur těchto enzymů je substrátová specifita široká a jejich funkce rů je například tetramerní enzym s katalytickými ionty zinku. Základní funkcí je reverzibilní katalýza oxidace alkoholů na aldehydy a ketony za současné redukce koenzymu, kterým je NADP . U většiny organismů se Adh nachází ve více typech. Na základě současných přístupů je klasifikace Adh velmi obtížná a není ještě přesně stanovena. Současná klasifikace je do tří základních skupin: MDR („středně dlouhé“ Adh), SDR („krátké“ Adh) a železné Adh. Specifické zastoupení a ických protist, které využívají Adh především kvůli flexibilitě přizpůsobení na prostředí hostitele. V této práci se zabývám především anaerobním prostředí, kde Adh figurují ve fermentativních ch drahách. Důležitou roli mají Adh i při rezistenci na určitá léčiva, jak tomu je například u parazita Adh intenzivně zkoumána a stala se perspektivním enzymem pro využití například ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Klíčová slova
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelor’s thesis summarizes alcohol dehydrogenases mainly in parasitic protists. These widespread enzymes have been identified in several organisms ranging from bacteria to human. Thanks to the diversity of the enzyme's structure and substrate specificity is its function variable. Structure of the model zinc-containing Adh1 Saccharomyces cerevisiae is tetrameric. Enzymes are responsible for reversible oxidation of alcohols to aldehydes or ketones with concomitant reduction of NAD(P)+ as a cofactor. In most organisms, Adh appears in several types. Classification of Adhs is quite difficult and incomplete due to the investigation progress. The current classification includes three groups: MDR („medium chain“ Adh), SDR („small chain“ Adh) and iron-containing Adh. Adhs in parasitic protists have a specific role in the flexibility of metabolism and the adaptability to environmental changes in the host. This thesis deals especially with anaerobic parasites, where Adh is important in fermentation metabolism. Adh also figures in the resistance to drugs like in Trypanosoma cruzi or Tritrichomonas foetus. Recently, Adh has become a promising enzyme for a biotechnological application like in pharmaceutical or chemical industry. Keywords: Alcohol dehydrogenases, classification, parasitic protists, resistance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Šipková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Šipková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Šipková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Mach 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tamara Smutná 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB