velikost textu

Dítě se sluchovým postižením ve slyšící rodině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dítě se sluchovým postižením ve slyšící rodině
Název v angličtině:
Child with hearing impairtment in a hearing family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kaprasová
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
208660
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě se sluchovým postižením, komunikační systémy, sluchové postižení, slyšící rodina, raná intervence
Klíčová slova v angličtině:
Communication systems, early intervention, hearing disability, hearing disabled child, hearing family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kaprasová 454 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 153 kB