velikost textu

Výchova a edukace dětí s ADHD a poruchami chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova a edukace dětí s ADHD a poruchami chování
Název v angličtině:
Education of children with ADHD and behavioral disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Plichta
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
208650
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porucha chování, ADHD, výchova a vzdělávání, mateřská škola, děti, předškolní věk
Klíčová slova v angličtině:
Behavioral disorder, ADHD, education, kindergarten, children, preschool age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Plichta 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB